szkolna

Encyklopedia PWN

coroczne konkursy wiedzy organizowane od 1949 pod opieką władz oświat. dla uczniów szkół średnich;
demonstracje młodzieży szkół średnich i wyższych połączone z porzucaniem (bojkot) przez nią szkół w Królestwie Pol. w okresie rewolucji 1905–07, pod hasłem polonizacji i demokratyzacji szkolnictwa;
pierwsza na ziemiach polskich i w Europie centralnej świecka władza oświatowa, powołana 1773 po rozwiązaniu zakonu jezuitów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia