szkolna

Encyklopedia PWN

żaglowiec szkolny;
Kopczyński Stanisław, ur. 1 I 1873, Płońsk, zm. 11 VII 1933, Cieszyn,
lekarz i działacz oświatowy;
publiczne biblioteki, biblioteki powszechne,
biblioteki o charakterze uniwersalnym, bezpłatnie udostępniające zbiory wszystkim, utrzymywane z funduszów państw. lub samorządów terytorialnych.
tajne stowarzyszenie kult.-oświat. i polit., zał. 1899 w Warszawie przez Ligę Nar. i ściśle jej podporządkowane;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia