Dar Pomorza
 
Encyklopedia PWN
Dar Pomorza,
żaglowiec szkolny;
3-masztowa stalowa fregata, dł. 92 m (z bukszprytem), szer. 12,5 m, zanurzenie 5 m, pow. ożaglowania ok. 2250 m2, pojemność 1561 BRT, jeden silnik spalinowy 430 KM (ok. 316 kW), prędkość 7 węzłów (ok. 13 km/h), załoga stała 43 osoby i 150 praktykantów; zbudowany 1909–10 w Hamburgu jako szkolna fregata Prinzess Eitel Friedrich dla niem. marynarki handlowej. W 1920 żaglowiec przekazano Francji w ramach reparacji wojennych; planowano wykorzystanie go jako statku szkolnego, ale zamiast tego 1927 został przekazany baronowi M.A. de Forestowi w ramach rekompensaty za zarekwirowany w czasie wojny i utracony luksusowy jacht; 1929 de Forest sprzedał żaglowiec Pol. Kom. Floty Nar.; fundusz na zakup statku pochodził częściowo ze składki zebranej 1927–29 przez społeczeństwo Pomorza; 1934–35 D.P. odbył rejs dookoła świata, 1937 opłynął przyl. Horn. W VIII 1939 został internowany w Szwecji, X 1945 powrócił do Polski; 1967 wziął udział w wystawie świat. EXPO’67 w Montrealu, od 1972 brał udział w regatach Operacja Żagiel (zwyciężył 1972 i 1980); 1982 przekazany Centralnemu Muzeum Mor. i 1983 udostępniony jako statek muzeum w Gdyni. D.P., zw. Białą Fregatą, jest uważany za jeden z najpiękniejszych żaglowców świata; po wycofaniu ze służby zastąpiła go fregata Dar Młodzieży.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia