International Association for the Evaluation of Educational Achievement, The
 
Encyklopedia PWN
International Association for the Evaluation of Educational Achievement, The
[đə ıntərnạ̈sznəl əsousiẹıszn fə đə ıwäljuẹıszn əw edjukẹısznal əczị:wmənts]
(IEA), Międzynarodowe Stowarzyszenie do Badań Osiągnięć Szkolnych,
tow. nauk.,
zał. 1962, siedziba w Sztokholmie; prowadzi badania porównawcze nad wynikami nauczania oraz nad wybranymi problemami z zakresu dydaktyki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia