systematyka

Encyklopedia PWN

systematyka
[gr.],
metodol. podział na grupy według określonego systemu; również dziedzina nauk. zajmująca się systematyzacją pewnych przedmiotów lub pojęć.
systematyka organizmów, dawniej taksonomia,
biol. dziedzina biologii zajmująca się wyróżnianiem (a więc również nazywaniem; biologiczne nazewnictwo) i naturalną klasyfikacją grup organizmów (taksonów).
dział gleboznawstwa, zajmujący się klasyfikacją i podziałem gleb;
hierarchiczne zestawienie gleb występujących w Polsce, gleba (tabela).
systematyka roślin, dawniej taksonomia roślin,
dział botaniki zajmujący się klasyfikacją roślin, opartą na ich cechach diagnostycznych;
systematyka zwierząt, dawniej taksonomia zwierząt,
dział zoologii stosujący zasady i metody systematyki organizmów do badania i opisywania różnorodności zwierząt, obecnie jako tkankowców (Metazoa), dawniej jako eukariotycznych heterotrofów obdarzonych zdolnością ruchu (Animalia).

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia