systematyka

Encyklopedia PWN

Wiktor Andrzej, ur. 4 II 1931, Nowa Wieś k. Rzeszowa,
zoolog, malakolog;
Zawidzki Jan Wiktor Tomasz, ur. 20 XII 1866, Włóki k. Płocka, zm. 14 IX 1928, Warszawa,
fizykochemik, historyk chemii;
zoologia
[gr. zṓon ‘zwierzę’, lógos ‘słowo’, ‘pojęcie’],
nauka o zwierzętach, stanowiąca część biologii
organizm cudzożywny, wielokomórkowy, o komórkach eukariotycznych (materiał genetyczny jest zawarty w uorganizowanym jądrze), otoczonych cienką błoną komórkową, z reguły mający zdolność do samodzielnego, aktywnego ruchu (przynajmniej w niektórych stadiach cyklu rozwojowego);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia