systematyka

Encyklopedia PWN

biol. wysokiej rangi jednostka w systematyce organizmów obejmująca spokrewnione typy;
Krupko Stefan Antoni, ur. 27 V 1890, Kuryłowce Murowane (Ukraina), zm. 3 XI 1976, Warszawa,
botanik;
kategoria teoretycznoliteracka, podstawowa jednostka systematyki literackiej, uniwersalny wzorzec form literackich;
Arystoteles, Aristotélēs, ur. 384 p.n.e., Stagira (Tracja), zm. 322 p.n.e., Chalkis na wyspie Eubei,
filozof grecki, najwszechstronniejszy myśliciel i uczony starożytności.
Döbereiner
[dọ̈:berair]
Johan Wolfgang, ur. 13 XII 1780, Hof an der Saale, zm. 24 III 1849, Jena,
chemik niem.;
glony, Algae, Phykoi,
sztucznie wyróżniona grupa fotosyntetyzujących, prokariotycznych (bez wyodrębnionego jądra komórkowego) sinic i prochlorofitów oraz beznaczyniowych, plechowych roślin (glony eukariotyczne, z wyraźnym jądrem komórkowym);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia