systematyka

Encyklopedia PWN

biologia
[gr. bíos ‘życie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o formach i przejawach życia badająca budowę i czynności organizmów żywych, ich rozwój osobniczy i rodowy, dziedziczność, zmienność i układ systematyczny, oraz zależności, jakie występują między nimi i ich środowiskiem;
Blainville
[blęwịl]
Henri Marie Ducrotay de, ur. 12 IX 1777, Arques, zm. 1 V 1850, Paryż,
fr. zoolog i anatom;
Błocki Bronisław, ur. 6 XII 1854, Tyligłowy, zm. 27 XI 1919, Lwów,
botanik;
Bocheński Zygmunt Maria Krzysztof, ur. 25 VII 1935, Zakopane, zm. 28 XI 2009, Kraków,
zoolog, paleontolog;
specjalne założenie botaniczne, w którym celowo są gromadzone kolekcje żywych roślin, pełniące funkcje naukowe, dydaktyczne i rekreacyjno-społeczne;
botanika
[gr. botanikós ‘zielarski’ < botánē ‘roślina’],
nauka o roślinach, ich budowie, rozwoju, klasyfikacji, funkcjach życiowych i zależności od warunków środowiska;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia