sum

Encyklopedia PWN

mat. granica, do której zbiega ciąg sum częściowych Sn = a1 + a2 + ... + an szeregu zbieżnego ;
mat. dla zbiorów A i B — zbiór tych wszystkich elementów, które należą do A lub B;
kwota ok. 430 tysięcy dukatów w złocie pożyczona przez królową Bonę Filipowi II hiszpańśką, zabezpieczona na jego dobrach w Królestwie Neapolu;
mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki, wprowadzone niezależnie przez I. Newtona i G.W. Leibniza pod koniec XVII w. jako nowe narzędzie rachunkowe;
termin występujący w 2 znaczeniach i oznaczający: częstotliwość występowania realizacji zmiennych losowych (cech statystycznych); wielokrotność warunkowych statystyk opisowych (średnich arytmetycznych; średnia, wariancji, odchyleń standardowych itp.). Tak więc wagi statystyczne to liczbowe wielokrotności (ni, i = 1,2,... , k < n ) o sumie równej liczbie jednostek zbiorowości statystycznej (n).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia