sum

Encyklopedia PWN

weksel
[niem.],
sformalizowany dokument kredytowy występujący w 2 rodzajach: jako weksel własny i weksel trasowany.
techn. zestawienie ujmujące po stronie przychodu sumę energii doprowadzonej do badanego układu (kotła parowego, całej elektrowni, sieci elektroenerg. kraju albo procesu technol. — np. otrzymywania kwasu siarkowego) i energii uzyskanej w toku przebiegu procesu (np. ciepła tworzenia kryształów), a po stronie rozchodu — sumę energii użytecznej i straconej.
bilans materiałowy, bilans masowy,
techn. zestawienie ujmujące po stronie przychodu sumę mas wszystkich materiałów (surowców i materiałów pomocniczych) wprowadzonych do danego procesu technol. (np. do procesu chem.), a po stronie rozchodu — sumę mas otrzymanych produktów (głównych, ubocznych i odpadowych);
mat. pojęcie z zakresu analizy matematycznej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia