sum

Encyklopedia PWN

dział matematyki stosowanej badający modele sytuacji, w których decyzje podejmowane przez strony (zwane graczami) mają łączny wpływ na ich poziom satysfakcji (określany mianem wypłat).
mat. twierdzenia określające warunki zbieżności ciągu dystrybuant sum zmiennych losowych do dystrybuanty granicznej i ustalające zakres możliwych dystrybuant granicznych;
sześcianiki z punktami (oczkami) na ściankach, używane do gier towarzyskich i hazardowych;
Leibniz
[lạibnıc]
Gottfried Wilhelm Wymowa, ur. 1 VII 1646, Lipsk, zm. 14 XI 1716, Hanower,
niemiecki filozof i matematyk; jedna z najwybitniejszych i najbardziej wszechstronnych postaci w dziejach kultury umysłowej XVII w..
mat. liczby naturalne m i n, takie że suma wszystkich właściwych dzielników liczby m jest równa n i odwrotnie: suma wszystkich właściwych dzielników n jest równa m;
mat. wzór wyrażający funkcję wielokrotnie różniczkowalną w otoczeniu punktu x = 0 za pomocą sumy pewnego wielomianu (suma częściowa szeregu Maclaurina) i tzw. reszty;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia