spektralnych

Encyklopedia PWN

kamera termowizyjna, kamera termalna, termowizor,
urządzenie do rejestracji i wizualizacji rozkładu temperatury na powierzchniach obiektów (odwzorowania obrazu termalnego obiektów);
Kirchhoff
[kı̣rśhof]
Gustav Robert Wymowa, ur. 12 III 1824, Królewiec, zm. 17 X 1887, Berlin,
fizyk niemiecki.
naświetlanie, ekspozycja,
fot. poddawanie materiału światłoczułego działaniu światła w celu zarejestrowania obrazu fotograficznego;
nebulizacja
[łac. nebula ‘mgła’],
chem. rozpylenie ciekłej próbki analitycznej i przeprowadzenie jej w możliwie jednorodny aerozol drobnych kropelek, a następnie — po odparowaniu rozpuszczalnika — w suchy aerozol;
Nencki Marceli, ur. 15 I 1847, Boczki k. Sieradza, zm. 14 X 1901, Petersburg,
polski lekarz, chemik i fizjolog; jeden z twórców nowoczesnej biochemii.
opsyny
[gr.],
grupa glikoprotein będących składnikami światłoczułych barwników biorących udział w procesie widzenia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia