spektralnych

Encyklopedia PWN

analiza rentgenowska fluorescencyjna, analiza rentgenofluorescencyjna, fluorescencyjna spektroskopia rentgenowska,
metoda spektralnej analizy chem. służąca do jakościowego i ilościowego oznaczania zawartości pierwiastków w próbkach stałych;
dział analizy chem. poświęcony badaniu specjacji (chem.) w próbkach naturalnych;
analiza spektralna z fot. rejestracją widma.
→ analiza spektralna z fotoelektryczną rejestracją widma.
analiza spektralna polegająca na wizualnej obserwacji widma.
dziedzina analizy chem., oznaczanie składników (nieorg. i org.) występujących w bardzo małych (śladowych) ilościach.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia