spektralnych

Encyklopedia PWN

Ångström
[ọŋström]
Anders Jonas Wymowa, ur. 13 VIII 1814, Lögdö, zm. 21 VI 1874, Uppsala,
ojciec Knuta Johana, szwedzki fizyk i astronom;
subiektywne wrażenie zmysłowe, powstające w wyniku działania bodźców wzrokowych na receptory zmysłu widzenia znajdujące się w siatkówce oka, tj. czopki i pręciki.
Čech Eduard, ur. 29 VI 1893, Stračov, zm. 15 III 1960, Praga,
matematyk czeski;
dział chemii, dyscyplina nauk., której zadaniem jest opracowywanie, rozwijanie i zastosowanie metod, instrumentów i strategii, w celu uzyskania informacji o składzie chem. materiałów i ich zmienności w czasie i przestrzeni.
chem. w analizie spektralnej elektrody, między którymi następuje wyładowanie łukowe lub iskrowe, w wyniku czego otrzymuje się widmo emisyjne charakterystyczne dla badanej próbki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia