spektralnych

Encyklopedia PWN

techniki sprzężone, techniki łączone,
chem. techniki analityczne wykorzystujące sprzężenie aparatury służącej do rozdzielania skomplikowanych mieszanin z aparaturą do identyfikacji i ilościowego oznaczania analitów;
Wheatstone
[uị:tstən]
Sir Charles, ur. 6 II 1802, Gloucester, zm. 19 X 1875, Paryż,
bryt. fizyk i wynalazca;
fiz. reprezentacja pewnego zjawiska lub procesu w postaci rozkładu wartości określonej ich cechy (tj. wartości określonej wielkości fiz.) w zależności od pewnej zmiennej (argumentu rozkładu);
Wood
[uud]
Robert Williams, ur. 2 V 1868, Concord (stan Massachusetts), zm. 11 VIII 1955, Nowy Jork,
fizyk amer.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia