widmo
 
Encyklopedia PWN
widmo,
fiz. reprezentacja pewnego zjawiska lub procesu w postaci rozkładu wartości określonej ich cechy (tj. wartości określonej wielkości fiz.) w zależności od pewnej zmiennej (argumentu rozkładu);
np. rozkład amplitudy dźwięku w zależności od jego częst. (widmo dźwięku), amplitudy sygnału w zależności od częst. (widmo sygnału), liczby cząstek naładowanych w zależności od stosunku ich ładunku do masy (w. masowe), natężenia promieniowania w zależności od długości fali (widmo optyczne); w. jest nazywany także uporządkowany zbiór wartości danej wielkości fiz. (np. w. długości fali promieniowania elektromagnetycznego, w. energii układu); w. można określać w sposób formalny w postaci wyrażenia mat., np. stosując przekształcenie Fouriera, lub wyznaczać w sposób eksperymentalny w postaci wykresu lub obrazu fot. (analiza spektralna).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia