spektralnych

Encyklopedia PWN

fala elektromagnetyczna o długości zbliżonej do długości fal widzialnych (400–750 nm);
rozchodzące się w przestrzeni zaburzenia pola elektromagnetycznego.
linie absorpcyjne występujące na tle ciągłego widma gwiazdy;
jakościowe i ilościowe oznaczanie chem. składu mieszanin gazowych.
Hartmann Johannes Franz, ur. 11 I 1865, Erfurt, zm. 13 IX 1936, Getynga,
astrofizyk niemiecki;
hel, He, helium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 2;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia