spektralnych

Encyklopedia PWN

grupa przyrządów do otrzymywania i badania różnego rodzaju widm, np. optycznego, rentgenowskiego, radiowego, dźwięku, energii (pędu) cząstek (np. elektronów, neutronów, cząstek α; spektrometr cząstek);
analiza spektralna, analiza spektrometryczna, analiza spektroskopowa, dawniej analiza widmowa,
zespół instrumentalnych metod analizy chem., w których mierzy się emisję, absorpcję lub rozpraszanie promieniowania elektromagnetycznego w funkcji długości fali.
zespół metod fizycznych wykorzystywanych w analizie chemicznej i do badania materii, w których wykorzystuje się oddziaływanie promieniowania rentgenowskiego z materią.
fot. źródło światła oświetlające ciemnię fot. nieaktynicznym światłem (aktyniczność promieniowania) o zakresie spektralnym poza zakresem czułości spektralnej stosowanych materiałów światłoczułych;
chem. metoda analizy chem., należąca do metod spektralnych;
Bunsen
[bunzn]
Robert Wilhelm Wymowa, ur. 31 III 1811, Getynga, zm. 16 VIII 1899, Heidelberg,
fizykochemik niemiecki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia