samoistnych

Encyklopedia PWN

w prawie cywilnym pojęcie techn. oznaczające samoistne źródło zobowiązania powstającego z wyrządzenia szkody, za którą ustawa czyni kogoś odpowiedzialnym (odpowiedzialność deliktowa);
delikt
[łac. delictum]:
pogląd przypisujący decydującą rolę w przemianach społ. technice i kulturze materialnej.
didaskalia
[gr. didaskalía ‘nauka’, ‘instrukcja’],
tekst poboczny dramatu;
przyrząd elektronowy o 2 elektrodach, lampowy (lampa mikrofalowa) lub półprzewodnikowy, przeznaczony do pracy w zakresie częst. odpowiadających mikrofalom.
dioda półprzewodnikowa o strukturze warstwowej, w której kolejne warstwy stanowią półprzewodniki: typu p, samoistny (i) oraz typu n;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia