czyn niedozwolony
 
Encyklopedia PWN
czyn niedozwolony,
w prawie cywilnym pojęcie techn. oznaczające samoistne źródło zobowiązania powstającego z wyrządzenia szkody, za którą ustawa czyni kogoś odpowiedzialnym (odpowiedzialność deliktowa);
czyny niedozwolone obejmują, oprócz działań ludzkich bezprawnych i zawinionych, także działania dozwolone, z którymi jednak łączy się zwiększone niebezpieczeństwo szkód dla otoczenia (zasada ryzyka), oraz zdarzenia nie polegające bezpośrednio na działaniu ludzkim (np. szkody wyrządzone przez zwierzęta); obowiązek naprawienia może obejmować szkody wyrządzone działaniem własnym lub innych osób (np. podwładnego, osoby pozostającej pod nadzorem).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia