didaskalia
 
Encyklopedia PWN
didaskalia
[gr. didaskalía ‘nauka’, ‘instrukcja’],
tekst poboczny dramatu;
zawiera wskazówki autora na temat miejsca akcji, sytuacji scenicznej, wyglądu osób występujących w sztuce oraz ich czynności, gestów, reakcji; w klas. dramacie didaskalia sprowadzały się do lakonicznych uwag na temat aktualnego momentu akcji, w dramacie realist., naturalist. i modernist. uległy znacznemu rozszerzeniu, przybierając niekiedy charakter samoistny wobec tekstu gł. (np. w dramatach S. Wyspiańskiego); didaskalia służyć mogą — w zależności od typu dramatu — nadaniu inscenizacji kierunku zgodnego z wizją autora, stworzeniu jedynie impulsu dla wyobraźni inscenizatora lub czytelnika, wreszcie autonomicznym celom estetycznym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia