samoistnych

Encyklopedia PWN

egzemplaryzm
[łac. exemplaris ‘wzorczy’],
koncepcja filozoficzna występująca m.in. u świętego Augustyna i świętego Bonawentury, wg której tylko Bóg, poprzez swe wzorcze idee, jest pierwszym rozumem w hierarchii bytów jako jedyna samoistna Prawda.
tendencja w sztuce nowoczesnej, opierająca się na teorii sformułowanej przez Th. van Doesburga, wg której „podstawą dzieła sztuki jest zawsze stosunek elementów nie zaś form”;
fiz. emisja światła, która po wzbudzeniu obiektu następuje w sposób samoistny (średnio po czasie charakteryzującym dane przejście kwantowe);
ferrimagnetyzm, antyferromagnetyzm nieskompensowany,
zjawisko antyrównoległego uporządkowania momentów magnetycznych atomów lub jonów;
ferromagnetyki
[łac.],
ciała wykazujące właściwości ferromagnet. (ferromagnetyzm) poniżej temperatury Curie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia