samoistnych

Encyklopedia PWN

fotografia zamieszczona w gazecie lub czasopiśmie, pełniąca funkcję wypowiedzi prasowej — samoistnej lub z tekstem uzupełniającym bądź też uzupełniająca tekst
Gelder
[chẹldər]
Arent (Aert) de, ur. 26 X 1645, Dordrecht, zm. 27 VIII 1727, tamże,
holenderski malarz i rysownik;
prawo kara majątkowa orzekana za przestępstwa i wykroczenia.
hemofilia
[gr. haíma ‘krew’, philéō ‘lubię’, ‘mam skłonność’],
krwawiączka,
med. dziedziczna skaza krwotoczna spowodowana niedoborem lub zaburzoną funkcją swoistych białek osocza, niezbędnych do prawidłowego krzepnięcia krwi;
idealizm
[łac. idealis ‘idealny’ < gr. idéa ‘kształt’, ‘wyobrażenie’],
termin obejmujący różne stanowiska filozoficzne zarówno z zakresu ontologii (metafizyki), jak też teorii poznania, często należące zarazem do obu tych dziedzin.
idealizm metafizyczny, idealizm ontologiczny,
filoz. stanowisko w metafizyce występujące w odmianie obiektywnej i subiektywnej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia