elementaryzm
 
Encyklopedia PWN
elementaryzm,
tendencja w sztuce nowoczesnej, opierająca się na teorii sformułowanej przez Th. van Doesburga, wg której „podstawą dzieła sztuki jest zawsze stosunek elementów nie zaś form”;
za „elementarne” składniki dzieła Doesburg uważał w malarstwie barwy, w rzeźbie bryły, a w architekturze materiały budowlane; twierdził, że są to wartości skończone i samoistne, istniejące niezależnie od „formy indywidualnej”, która w poszczególnych dziełach maskuje elementy i zachodzące między nimi relacje.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia