rotacyjnej

Encyklopedia PWN

Tito, właśc. Josip Broz, ur. 7 V 1892, Kumrovec, zm. 4 V 1980, Lublana,
jugosłowiański przywódca komunistyczny.
strumień cząsteczek (ale również atomów lub jonów) pod niskim ciśnieniem, w którym wszystkie cząsteczki poruszają się w tym samym kierunku i mają zbliżone prędkości;
fiz. rozkład natężenia promieniowania widzialnego uzyskany w wyniku jego rozszczepienia na jednobarwne składowe (którym odpowiadają określone długości fal) za pomocą przyrządów spektralnych, np. monochromatora czy spektrografu optycznego; również skład widmowy tego promieniowania.
górn.:
wklęsłodruk, drukowanie wklęsłe,
jedna z metod drukowania;
wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim (gmina Międzyrzecz), nad Obrą, w pobliżu jez. Żółwin
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia