rotacyjnej

Encyklopedia PWN

maszyna, w której następuje zamiana energii chemicznej zawartej w dostarczonym do niej paliwie na pracę mechaniczną.
precyzyjne, często miniaturowe urządzenie do napędu mech., wykorzystujące do wytworzenia siły posuwistej (s.u. liniowe) lub momentu obrotowego (s.u. rotacyjne) odpowiednio generowane (za pomocą elementów piezoelektr.) mody (mod) drgań ultradźwiękowych.
dziedzina badań struktury i właściwości materii obejmująca metody, w których wykorzystuje się fale akustyczne o różnych zakresach częst.: dźwiękowe, ultra- i hiperdźwiękowe (od kilku Hz do 1012 Hz);
sprężarka, pot. kompresor,
maszyna robocza do zwiększania ciśnienia czynnika roboczego (gazu lub pary) i/lub do jego transportu;
sprężarka rotacyjna, której element roboczy ma postać śruby lub układu współpracujących ze sobą 2 lub 3 śrub.
„Times, The”
[đə taımz; ang., ‘czasy’] Wymowa,
poranny dziennik bryt., wyd. w Londynie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia