rotacyjnej

Encyklopedia PWN

pompa, w której ciecz jest przenoszona przez ruchomy element roboczy (np. tłok, wirnik w kształcie śruby) szczelnie dopasowany do cylindra, zasysający i tłoczący kolejne dawki cieczy;
pompa wyporowa rotacyjna, której elementami roboczymi są walcowe koła zębate;
fiz. fale lub cząstki emitowane przez układ materialny; także sam proces emisji.
fiz. fale elektromagnetyczne lub fotony emitowane przez zmienne rozkłady ładunku i zmienne prądy elektr., ładunki poruszające się z niezerowym przyspieszeniem (promieniowanie hamowania i synchrotronowe) lub w ośrodku materialnym z prędkością większą od prędkości światła w tym ośrodku (promieniowanie Czerenkowa), przy zmianach stanu jądra atomowego, powłok elektronowych atomów lub cząsteczek oraz stanu rotacyjnego lub oscylacyjnego cząsteczek, w procesach anihilacji cząstek z antycząstkami (np. elektronów z pozytonami) itp.;
metoda drukowania wklęsłego polegająca na bezpośrednim przenoszeniu obrazu z cylindrycznej formy drukowej na zadrukowywane podłoże;
urządzenie przetwarzające energię sprężonego gazu, najczęściej powietrza, na energię mech. ruchu obrotowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia