rotacyjnej

Encyklopedia PWN

Hargrave
[hạ:rgreıw]
Lawrence, ur. 29 I 1850, Greenwich (Londyn), zm. 6 VII 1915, Sydney,
austral. pionier aeronautyki, pochodzenia angielskiego;
Herzberg
[hə̣:rzbə:rg]
Gerhard, ur. 25 XII 1904, Hamburg, zm. 4 III 1999, Ottawa,
chemik kanadyjski, pochodzenia niemiecki;
Hoe
[hou]
Richard March, ur. 1812, zm. 1886,
wynalazca amer.;
urządzenie roln. stosowane gł. do parowania ziemniaków z przeznaczeniem do bezpośredniego skarmiania lub zakiszania.
wirnik o prostej konstrukcji z szeregiem łopatek w piaście lub wieńcu;
komórkowa błona, plazmolema, plazmalemma, błona plazmatyczna,
biol. jeden z rodzajów błon komórki otaczający każdą komórkę prokariotyczną i eukariotyczną; oddziela cytoplazmę od środowiska zewnętrznego komórki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia