kolumna parnikowa
 
Encyklopedia PWN
kolumna parnikowa,
urządzenie roln. stosowane gł. do parowania ziemniaków z przeznaczeniem do bezpośredniego skarmiania lub zakiszania.
Może być stacjonarna lub przewoźna; składa się z niskociśnieniowego kotła parowego i kilku kotłów na ziemniaki, tzw. parników, do których para jest doprowadzana rurami; wydajność kolumny parnikowej o działaniu okresowym (umożliwiającym rotacyjny załadunek, wyładunek i parowanie ziemniaków w poszczególnych parnikach) wynosi ok. 1,8 t ziemniaków na godz., wydajność kolumny parnikowej o działaniu ciągłym — ok. 1 t ziemniaków na godzinę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia