rasizm

Encyklopedia PWN

ludność wywodząca się z pierwotnych mieszkańców Afryki zamieszkujących obszary kontynentu na południe od Sahary, zapewne od końca paleolitu, nazwa „Murzyni” pochodzi od łac. Mauri (Maurowie).
nazizm, narodowy socjalizm, hitleryzm,
ruch polityczny (od 1919), ideologia, od przejęcia władzy przez A. Hitlera (1933) system państwowy w Niemczech (tzw. III Rzesza).
żywiołowy ruch odnowy w filmie amerykańskim, odpowiadający francuskiej Nowej Fali, zapoczątkowany na przełomie lat 50. i 60. w Nowym Jorku przez indywidualnych twórców, nieakceptujących produkcji hollywoodzkiej i pracujących samodzielnie w doraźnie zakładanych wytwórniach;
Partia Postępu, Fremskrittspartiet,
norw. partia polit., zał. 1973;
poprawność polityczna,
ang.
political correctness,
zasada unikania określeń, które mogłyby być uznane za przejaw dyskryminacji w stosunku do osób ze względu na ich przynależność rasową, narodową, wyznaniową, pochodzenie społeczne lub orientację seksualną.
socjol. kierunek w socjologii XIX i XX w., do którego zalicza się koncepcje tłumaczące organizację i strukturę społeczeństw, ich kulturę oraz rozwój działaniem: rasy, dziedziczności i doboru naturalnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia