rasizm

Encyklopedia PWN

Genet
[żönẹ]
Jean Wymowa, ur. 19 XII 1910, Paryż, zm. 13 IV 1986, tamże,
dramaturg i powieściopisarz francuski.
geopolityka
[gr. gḗ ‘ziemia’, politiká ‘sprawy państwowe’ < polítēs ‘obywatel’, ‘krajan’],
doktryna polityczna powstała na przełomie XIX i XX w., głosząca tezę o istnieniu istotnych zależności między środowiskiem geograficznym a charakterem i tendencjami rozwojowymi państw oraz ich ekspansją polityczną.
Gilbert and George
[gı̣lbərt ənd dżo:r],
artyści ang. działający wspólnie od 1967,
Gobineau
[gobinọ]
Joseph Arthur de Wymowa, hrabia, ur. 14 VII 1816, Ville d’Avray k. Paryża, zm. 13 X 1882, Turyn,
fr. pisarz i dyplomata;
niemiecka organizacja młodzieży NSDAP, działająca 1926–45;
Hong Kingston
[hoŋ kı̣ŋstən]
Maxine, ur. X 1940, Stockton (stan Kalifornia),
pisarka amer., pochodzenia chiń., pisząca w języku ang.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia