rasizm

Encyklopedia PWN

antropol. jednostki klasyfikacji wewnątrzgatunkowej zmienności człowieka;
Rosenberg
[rọ:znbrk]
Alfred Wymowa, ur. 12 I 1893, Rewel (ob. Tallinn), zm. 16 X 1946, Norymberga,
niem. polityk, ideolog nazizmu, z zawodu architekt;
ruch państw niezaangażowanych, ang. non-aligment mouvement,
luźna formacja polit. państw, zw. państwami niezaangażowanymi, które łączy realizowana przez nie polityka niezaangażowania;
Schweitzer
[szwạir]
Albert Wymowa, ur. 14 I 1875, Keysersberg (Górna Alzacja), zm. 4 IX 1965, Lambaréné (obecnie w Gabonie),
niemiecki teolog protestancki, biblista, filozof kultury, wirtuoz, lekarz.
Serrano
[sərạ:nou]
Andres, ur. 15 VIII 1950, Nowy Jork,
fotograf amerykański;
skinheadzi, ang. skini,
młodzieżowa subkultura, która pojawiła się w latach 60. XX w. w Wielkiej Brytanii,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia