rasowo-antropologiczny kierunek
 
Encyklopedia PWN
rasowo-antropologiczny kierunek,
socjol. kierunek w socjologii XIX i XX w., do którego zalicza się koncepcje tłumaczące organizację i strukturę społeczeństw, ich kulturę oraz rozwój działaniem: rasy, dziedziczności i doboru naturalnego;
ich podstawą były sformułowane przez J.A. Gobineau założenia, że ludzkość dzieli się na rasy antropologicznej, nierówne pod względem wartości, odznaczające się odmiennymi, dziedzicznymi, skorelowanymi ze sobą cechami somatycznymi i psychicznymi; wychodząc z tych założeń, powiązanych z elementami darwinizmu społecznego, kierunek rasowo-antropologiczny głosił, że wyższość lub niższość kultury i ustroju społ.-ekon. oraz dzieje społeczeństw są wyznaczone przez działanie wrodzonych rasowych cech biopsychicznych; tezami tymi posłużył się rasizm; inni przedstawiciele kierunek rasowo-antropologicznego: G. Vacher Lapouge, H.S. Chamberlain, L. Woltmann.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia