publiczna

Encyklopedia PWN

akt prawny wyd. w razie potrzeby przez zarząd gminy w celu ochrony zdrowia, życia obywateli lub porządku publicznego na terenie podległym gminie.
Zbawiciela, Order, gr. Tạghma tu Sotịros,
najstarsze i najwyższe odznaczenie gr.;
Zedillo Ponce de Leon
[sedịjo pọnse de leọn]
Ernesto, ur. 27 XII 1951, Meksyk,
meksykański ekonomista i polityk;
zemsta krwawa, wendeta, wróżda,
etnogr. zasada prawa zwyczajowego, zgodnie z którą czyn przestępczy (zwłaszcza zabójstwo) popełniony przez członka jednej grupy na członku innej grupy tego samego społeczeństwa rodzi stosunek społ. oparty na wzajemnej morderczej wrogości („bycia we krwi”) i podlega sankcji bezpośredniego krwawego odwetu;
Zẹrwas Napolẹon, ur. 1891, zm. 10 XII 1957, Ateny,
gr. oficer i polityk;
w Polsce publiczne (na otwartej przestrzeni dostępnej dla wszystkich) zebranie co najmniej 15 osób zwołanych w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia