Wyższa Szkoła Policji
 
Encyklopedia PWN
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (WSPol.),
uczelnia zawodowa, z siedzibą w Szczytnie;
kształci specjalistów dla Policji, Straży Granicznej i in. służb (Urzędu Ochrony Państwa, Biura Ochrony Rządu, żandarmerii wojsk. Ministerstwa Spraw Wewn.) odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny; absolwenci zyskują prawo awansu na pierwszy stopień oficerski; prowadzi prace nauk.-badawcze związane z organizacją i taktyką działań policyjnych, zwalczaniem przestępczości, teleinformatyką, prawem karnym. Powstała 1990 w miejsce Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia