przeponowe

Encyklopedia PWN

pompa paliwa, pompa paliwowa,
w silniku spalinowym tłokowym pompa do zasilania paliwem gaźnika lub pompy wtryskowej;
med. dziedzina chirurgii, chirurgia klatki piersiowej;
urządzenie umożliwiające ciągłą wymianę ciepła między płynami (gazami, cieczami) o różnych temperaturach.
cynodonty, Cynodontia,
najbardziej progresywny podrząd terapsydów (podgromada gady ssakokształtne), z którego wyodrębniły się ssaki;
destylacja
[łac. destillatio ‘ściekanie kroplami’],
proces fizykochemiczny polegający na przeprowadzeniu (przez ogrzanie) substancji ciekłych w stan pary, skropleniu (kondensacji) par przez oziębienie i następnie zebraniu skroplonych par — skroplin (czyli destylatu) w specjalnym naczyniu. Jest to metoda rozdziału mieszanin, której podstawą jest różnica w składzie pary i cieczy opisana równowagą termodynamiczną układu.
Drews Roman, ur. 6 VIII 1908, Chodzież, zm. 17 IV 1977, Poznań,
chirurg;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia