wymiennik ciepła
 
Encyklopedia PWN
wymiennik ciepła,
urządzenie umożliwiające ciągłą wymianę ciepła między płynami (gazami, cieczami) o różnych temperaturach.
Rozróżnia się w.c.: bezprzeponowe (wymiana ciepła między czynnikami zachodzi podczas ich bezpośredniego zetknięcia), przeponowe, czyli rekuperatory (czynniki wymieniające ciepło są oddzielone ścianką — przeponą, do rekuperatorów należą m.in. w.c. płaszczowo-rurowe i w.c. typu „rura w rurze”) i  regeneratory (wymiana ciepła między czynnikami zachodzi przy udziale wypełnienia, np. przez komorę z wypełnieniem przepływa gorący gaz, ogrzewa wypełnienie, a następnie dopływ gazu gorącego zostaje zamknięty i dopływa gaz zimny, który ogrzewa się od gorącego wypełnienia). Rodzajem w.c. są rury cieplne (ciepłowody), wykorzystujące siły kapilarne i napięcie powierzchniowe oraz parowanie i kondensację pary przy wprawianiu w ruch czynnika pośredniczącego w wymianie i przenoszeniu ciepła. W.c. stosuje się w urządzeniach energ., ogrzewczych i chłodniczych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia