ciśnieniowy aparat
 
Encyklopedia PWN
ciśnieniowy aparat, urządzenie ciśnieniowe,
aparat do prowadzenia procesów pod ciśnieniem znacznie wyższym od atmosferycznego;
np.: kocioł parowy, sprężarka, autoklaw, zbiornik ciśnieniowy, aparat do przeprowadzania specjalnych procesów technol.; podlega kontroli Urzędu Dozoru Technicznego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia