bezprzeponowe

Encyklopedia PWN

technol. doprowadzanie ciepła do danego obiektu w celu uzyskania i utrzymania żądanej temperatury;
urządzenie umożliwiające ciągłą wymianę ciepła między płynami (gazami, cieczami) o różnych temperaturach.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia