przeponowe

Encyklopedia PWN

pompa, w której ciecz jest przenoszona przez ruchomy element roboczy (np. tłok, wirnik w kształcie śruby) szczelnie dopasowany do cylindra, zasysający i tłoczący kolejne dawki cieczy;
przegroda w przeponowych wymiennikach ciepła (rekuperatorach ciepła) oddzielająca drogi przepływu czynników wymieniających ciepło.
przepuklina, hernia,
wydostanie się narządu lub jego części poza jamę, wewnątrz której normalnie się znajduje, poprzez kanał lub otwór wrodzony albo nabyty;
przeponowy wymiennik ciepła używany do odzyskiwania ciepła;
ssaki, Mammalia,
gromada stałocieplnych kręgowców, których młode żywią się wydzieliną gruczołów mlecznych matki.
wytlewanie, półkoksowanie,
proces niskotemperaturowego odgazowania paliw stałych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia