przeponowe

Encyklopedia PWN

pompa wyporowa, w której elementem roboczym jest zamocowana na brzegu ruchoma, elastyczna przepona (np. gumowa);
sprężarka przeponowa, sprężarka membranowa,
sprężarka wyporowa, w której elementem roboczym jest ruchoma, elastyczna przepona;
pompa
[fr. < wł.],
robocza maszyna transportowa do podnoszenia cieczy lub mieszanin cieczy z ciałami stałymi z poziomu niższego na wyższy i/lub przetłaczania ich z obszaru o ciśnieniu niższym do obszaru o ciśnieniu wyższym;
rodzaj wymiennika ciepła, urządzenie do ochładzania cieczy lub gazów i par.
urządzenie do prowadzenia elektrolizy;
technol. doprowadzanie ciepła do danego obiektu w celu uzyskania i utrzymania żądanej temperatury;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia