precyzyjnymi

Encyklopedia PWN

fot. element układu celowniczego, wbudowany zazwyczaj w matówkę aparatów fot. lustrzanych jednoobiektywowych, ułatwiający precyzyjne ustawienie ostrości obrazu;
Monachium, München Wymowa,
m. w południowych Niemczech, na Wyż. Bawarskiej, nad rz. Izarą;
niwelator
[fr. < łac.],
opt. instrument geodezyjny stosowany do pomiaru różnic wysokości (niwelacja).
przyrząd złożony z 2 lub więcej elementów, stanowiących obudowę (osłonę) wnęki odtwarzającej zewn. i wewn. kształty odlewu;
instrument geodezyjny do wyznaczania pionowych płaszczyzn i kierunków; rodzaj pionu optycznego;
inform. sterowane przez komputer urządzenie do kreślenia, zwykle na papierze lub kalce o dużych formatach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia