precyzyjnymi

Encyklopedia PWN

Darocha Janusz, ur. 27 VI 1960, Łódź,
pilot;
cienkie warstwy krystaliczne wytwarzane na powierzchni krystalicznego podłoża przy użyciu różnych metod wykorzystujących zjawisko epitaksji.
geodezja
[gr. gḗ ‘ziemia’, daíōmai ‘dzielę’],
jedna z nauk o Ziemi zajmująca się wyznaczaniem jej kształtu i rozmiarów, pomiarami całej planety lub dowolnych jej części.
GPS, ang. Global Positioning System,
globalny system wyznaczania pozycji (lokalizacji) obiektów wykorzystujący sztuczne satelity Ziemi, przeznaczony do ciągłego, szybkiego i dokładnego wyznaczania trzech współrzędnych, określających pozycję anteny odbiornika osobistego albo zainstalowanego na obiekcie stałym lub ruchomym, znajdującym się na lądzie, wodzie lub w powietrzu.
Hipparcos
[hıpạ:rkəs] Wymowa,
sztuczny satelita Ziemi zbudowany przez Eur. Agencję Kosmiczną;
metoda wprowadzania domieszek do krystalicznego ciała stałego, polegająca na bombardowaniu jego powierzchni silnie skupioną wiązką jonów o dużej energii (od kilku keV do kilku MeV);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia