prawem

Encyklopedia PWN

w Polsce w XVII i XVIII w. podstawowe zasady ustroju państwa, nadrzędne wobec innych ustaw i zasadniczo niezmienne;
uprawnienia przysługujące obywatelom danego państwa i obowiązki na nich spoczywające na podstawie obowiązujących norm prawnych.
system norm prawnych regulujących działalność w zakresie pokojowego wykorzystywania energii atomowej.
zespół norm i przepisów prawnych regulujących organizację oraz zasady działania systemu bankowego i jego podmiotów (banków).
prawo bizantyńskie, prawo bizantyjskie,
ogólna nazwa sporządzanych w języku gr. opracowań kodyfikacji justyniańskiej prawa rzym. ( Corpus Iuris Civilis) w celu jej uproszczenia i spopularyzowania wśród ludności greckojęzycznej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia