pojedyncze

Encyklopedia PWN

zęza, zenza,
żegl. najniżej położona część wnętrza kadłuba statku wodnego lub jego przedziału wodoszczelnego;
med. zniesienie czucia bólu w organizmie ludzkim lub zwierzęcym, samoistne (utrata czucia bólu wskutek urazu lub schorzeń układu nerwowego) lub sztuczne (zamierzone postępowanie lekarskie);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia