pojedyncze

Encyklopedia PWN

zachowanie, zachowanie się,
psychol. jedno z podstawowych pojęć psychologii; w najszerszym znaczeniu — każda dająca się obserwować reakcja na bodźce z otoczenia lub ogół reakcji i ustosunkowań organizmu żywego do środowiska.
system obrony na przewidywanym obszarze natarcia (desantu) przeciwnika z rozmieszczonymi wg określonego schematu licznymi grupami min
zarządzanie dotyczące pojedynczych operacji;
zestaw pojedynczych czcionek lub wierszy linotypowych oraz linii (m.z. z oczkiem), a także justunku (m.z. bez oczka, tzw. ślepy), wykonanych z metalu (najczęściej ze stopów drukarskich) w procesie odlewania, rzadziej z drewna lub tworzywa sztucznego;
zęza, zenza,
żegl. najniżej położona część wnętrza kadłuba statku wodnego lub jego przedziału wodoszczelnego;
med. zniesienie czucia bólu w organizmie ludzkim lub zwierzęcym, samoistne (utrata czucia bólu wskutek urazu lub schorzeń układu nerwowego) lub sztuczne (zamierzone postępowanie lekarskie);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia