zarządzanie operacjami
 
Encyklopedia PWN
zarządzanie operacjami,
zarządzanie dotyczące pojedynczych operacji;
operacją jest każde świadome działanie przekształcające określone zasoby w oczekiwane efekty; operacje mogą mieć różny „ciężar gatunkowy”: sprzedaż bochenka chleba, wypiek partii bochenków chleba, wybudowanie piekarni itp.; różne rodzaje operacji występują we wszystkich obszarach funkcjonalnych organizacji, stąd zarządzanie produkcją, projektowaniem, zaopatrzeniem, marketingiem itp.), a także na wszystkich szczeblach zarządzania; m.in. można mówić o zarządzaniu strategicznym operacjami; inaczej niż w zarządzaniu strategicznym, tu w szerokim zakresie korzysta się z gotowych wzorów, norm, instrukcji, procedur; z tego powodu, w ostatnich latach, w zarządzaniu operacjami szczególnie przydatne i popularne, stały się systemy norm ISO 9000 i inne do nich podobne, których początki zostały wypracowane przez specjalistów zajmujących się zarządzaniem jakością.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia