zarządzanie projektem
 
Encyklopedia PWN
zarządzanie projektem,
zarządzanie jednorazowym, niepowtarzalnym przedsięwzięciem, przy ściśle określonym budżecie i czasie realizacji;
występuje tu konieczność zarządzania różnymi aspektami: czasem — pomocne są przy tym takie techniki, jak: harmonogramy, analiza sieciowa, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe itp.; ludźmi — kierowanie zespołem indywidualistów, specjalistów z różnych dziedzin; jakością wyniku końcowego i samego procesu realizacji projektu; zasobami, zwłaszcza finansami — ich pozyskiwanie, przepływy, kontrola wydatków; ryzykiem — występują tu różne rodzaje ryzyka i sposoby zarządzania nimi; wiedzą, w tym: przepływem informacji, komunikacją, gromadzeniem doświadczeń itp.; zmianami, które występują w projektach często i wymagają szczególnej uwagi; zarządzanie projektem łączy w sobie cechy zarządzania strategicznego, takie jak potrzeba innowacyjności i duża niepewność co do efektów końcowych, z cechami zarządzania operacjami, zwłaszcza dyscypliną w stosowaniu wcześniej opracowanych procedur (np. budowa kolejnych stacji metra lub przedświąteczne kampanie handlowe).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia