zapora minowa
 
Encyklopedia PWN
zapora minowa,
system obrony na przewidywanym obszarze natarcia (desantu) przeciwnika z rozmieszczonymi wg określonego schematu licznymi grupami min
pojedynczymi minami i in. ładunkami wybuchowymi, stosowany w celu utrudnienia przejścia oraz spowodowania dużych strat w ludziach i sprzęcie; miny (zwalczające piechotę, przeciwpancerne i in.) rozmieszcza się w obszarze zapór minowych; mogą być ustawiane za pomocą środków naziemnych lub nawodnych, lotnictwa, rakiet i artylerii; oprócz stosowanych dotychczas zapór minowych konwencjonalnych są też brane pod uwagę zapory minowe jądr. i mieszane.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia