podobnymi

Encyklopedia PWN

związki org. o cząsteczkach zawierających trwałe wiązania krzem–węgiel (Si–C);
doświadczalna lub mat. metoda badania złożonych układów, zjawisk i procesów (techn., fiz., chem., ekon. itp.) na podstawie tworzenia ich modeli.
nacjonalizacja
[łac. natio ‘naród’],
jedna z form upaństwowienia, przejęcie przez państwo praw własności ziem, przedsiębiorstw i kapitału na podstawie odrębnego aktu prawnego;
związki org., pochodne naftalenu o cząsteczkach, które zawierają jedną lub więcej grup hydroksylowych –OH;
niezmiennik podobieństwa (podobieństwo fizyczne) dla ruchu ciał pod wpływem sił;
fiz. sytuacja, w której na podstawie znajomości stanu mikroskopowego (mikrostan) jednego układu fiz. nie można wnioskować o stanie mikroskopowym innego układu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia