Newtona liczba
 
Encyklopedia PWN
określona wzorem Ne = Ft2/(ml), gdzie F oznacza siłę, t — czas, m — masę, zaś l — odległość. W ruchu planety (o masie m) wokół gwiazdy (o masie M) l.N. jest równa Ne = G(M + m)t2 / l3 i dlatego, dla podobnych orbit, kwadraty okresu obiegu orbit są proporcjonalne do sześcianów ich rozmiarów (zgodnie z III prawem Keplera). Dla podobnych ruchów ciała w polu stałej siły iloraz t2/l ma stałą wartość; np. przy spadku swobodnym w stałym polu grawitacyjnym kwadraty czasów spadku ciał są proporcjonalne do początkowych wysokości, podobnie — dla małych drgań pod wpływem siły harmonicznej okres drgań nie zależy od ich amplitudy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia